genel bilgi

Sıkça Sorulan Sorular

 
Bilgi Merkezinden kimler yararlanabilir?

Bilgi Merkezi'miz Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerine, akademik ve idari personeli ile üniversite dışından gelen kullanıcılara hizmet vermektedir.

Üniversite dışından gelen kullanıcılara Bilgi Merkezi kaynakları ödünç verilmez. Ancak istedikleri materyalin gerekli bölümünün fotokopisini çektirebilirler.

Bilgi Merkezi'nden nasıl ödünç materyal alınabilir?

Ödünç yayın alabilmek için öncelikle Bilgi Merkezi'ne üye olmak gerekir. Üniversitemiz öğrenci ve çalışanları Bilgi Merkezi'ne üye olabilir. Akademik, idari personel, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri SDÜ kimliklerini göstererek üye olabilirler.

Ödünç materyal almak isteyen kullanıcılar “Süleyman Demirel Üniversitesi Kimlik Kartları”nı göstermek zorundadırlar. Bilgi Merkezi'nden çıkarılan her materyalin ödünç alma işleminin yapılması zorunludur. Ödünç alınan bütün materyaller zamanında iade edilmeli veya iade süreleri uzatılmalıdır. Başka bir okuyucu tarafından istenilen materyallerin iade süreleri uzatılmaz.

Bilgi Merkezi'nde bulunan materyallere nasıl erişilir?

Kitaplar açık raf düzeninde LC (Library of Congress) sınıflama sistemine göre yerleştirilmiştir. Bu sistemde ana konular için alfabetik harfler kullanılmaktadır. Raflarda gerekli yönlendirmeler bulunmaktadır.

Çevrimiçi (On-Line) katalog taraması nasıl yapılır?

Bilgi Merkezi okuma salonunda tarama terminalleri yer almaktadır. Katalog taraması üniversite içinde ya da dışında olsun internet bağlantısı bulunan herhangi bir bilgisayardan, Bilgi Merkezi web sitesindeki “Katalog Tarama” linki aracılığıyla yapılabilmektedir. Önce aranılan materyal (kitap, dergi vb.) kütüphane programından taranır. Kullanıcı materyalin kütüphanede olup olmadığına bakabilir. Rafa gitmeden önce bu materyali ödünç alıp alamayacağını kontrol edebilir. Eğer materyal ödünç alındıysa bilgisayarda iade tarihini görebilir. Ayrıca yayına ait cilt/kopya bilgilerine de ulaşabilmektedir.

Kullanıcılara göre ödünç alma süreleri ve hakları nelerdir?

Değişik kullanıcı gruplarının farklı ödünç alma hakları vardır.

Lisans öğrencileri 21 gün süre ile 5 Kitap

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri 21 gün süre ile 10 Kitap

İdari personel 21 gün süre ile 10 Kitap

Akademik personel 30 gün süre ile 20 Kitap

Hangi materyaller ödünç verilmezler?

Gazeteler, süreli yayınlar, tezler, nadir eserler, CD, DVD, referans kaynakları ödünç verilmezler.

Ödünç alınan materyal zamanında iade edilmezse ne olur?

Gününde iade edilmeyen materyaller için günlük gecikme bedeli alınır. Gecikme miktarları her akademik yıl başında o yıl için yeniden belirlenir. Gecikme bedelini ödemeyenler ödeme işlemini yapıncaya kadar ödünç materyal alamazlar.

Ödünç alınan materyal kaybedildiğinde ne olur?

Bir materyalin kaybolması halinde; kaybolan materyal piyasada var ise kullanıcı tarafından temin edilir. Eğer piyasada yok ise liste fiyatı ve işlem ücreti kaybeden kişi tarafından ödenir.

Süreli yayın koleksiyonu nasıl kullanılır?

İçinde bulunduğumuz yıla ait güncel sayılar konularına göre kendi içerisinde alfabetik olarak “Süreli Yayınlar - Güncel” zemin kattadır. Önceki yıllara ait süreli yayınlar ise "Süreli  Yayınlar - Ciltli" bodrum kattadır. Süreli yayınlar ödünç verilmez. Kütüphane içinde kullanılmalıdır. Kütüphanede fotokopi imkanları mevcuttur.

Kütüphanede yardıma ihtiyacınız olduğunda yada bir sorunla karşılaşıldığında ne yapılır?

"Bilgi İstek Formu" yada kutuphane@sdu.edu.tr e-mail adresi kullanılarak yardım istenebilir.

Süleyman Demirel Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 32260 Çünür Isparta / Türkiye
Tel:0 (246) 2113570 - 71 Fax: 0 (246) 2370862
kutuphane@sdu.edu.tr