genel bilgi
Hizmetler

Referans Hizmetleri

 
 

Referans hizmetleri, kullanıcıların genel bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak ansiklopediler, sözlükler, indeks ve abstraktlar, istatistikler gibi kaynaklardan oluşturulan koleksiyonla referans salonunda verilmektedir. Referans koleksiyonunda bulunan materyaller sadece Bilgi Merkezi içerisinde kullanılabilmektedir. Referans birimi 8:30-12:00, 13:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Referans biriminde çalışan görevliler;

 • Bilgi Merkezi kaynaklarından ve diğer bilgi merkezlerinden yararlanarak doğru ve çabuk bilgi sağlanmasında kullanıcılara yardımcı olur,
 • Kullanıcı eğitimi verir,
 • Kütüphanelerarası ödünç alma (ILL) hizmetlerini yürütür,
 • Elektronik veri tabanlarından yayın taraması yapar, referans hizmetleri biriminde tarama yapmak isteyen kullanıcılara yardımcı olur,
 • Telefon, anlık ileti, e-posta yoluyla gelen ve yüz yüze sorulan referans sorularını yanıtlar,
 • Bilgi Merkezi tanıtım turları düzenler
(246) 211 3598 211 3587
Referans Birimini ziyaret ediniz

 

Belge Sağlama Hizmetleri

 
 
Üniversitemizdeki eğitim – öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla Bilgi Merkezi'miz koleksiyonunda bulunmayan makalelerin yurt içinden ve yurt dışından sağlanması hizmeti verilmektedir. Bu hizmetten akademik personel ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabilmektedir.
  Makale Sağlama Hizmetleri

  Bilgi Merkezi'mizde bulunmayan fakat diğer üniversite bilgi merkezlerinde bulunan makaleler kütüphanelerarası ödünç alma (ILL) yöntemiyle sağlanmaktadır.

 • Yurt İçinden Sağlama
 • Makale istekleri yurt içindeki bilgi merkezlerinden ve ULAKBİM'den sağlanabilmektedir. Makalelerin fotokopi ve posta ücreti kullanıcı tarafından karşılanır.
 • Yurt Dışından Sağlama
 • Yurt içinden sağlanamayan makaleler, kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda yurtdışından da sağlanabilmektedir. Yurtdışından makale sağlayan bilgi merkezleri kendi ücret politikalarına göre yayın başına ücret almaktadırlar. Bu ücret de posta ücreti ile birlikte kullanıcıdan alınmaktadır.

Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL) Hizmetleri

 
 

Bilgi Merkezi'mizde bulunmayan fakat diğer üniversite bilgi merkezlerinde bulunan kitaplar kütüphanelerarası ödünç alma (ILL) yöntemiyle sağlanmakta ve kullanıcımıza ödünç verilmektedir. Bu hizmetten akademik personel, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabilmektedir. İstekte bulunmadan önce kaynağın koleksiyonumuzda olup olmadığını Bilgi Merkezi Kataloğu'ndan kontrol ediniz. Yayın Bilgi Merkezinde yoksa diğer üniversite kütüphaneleri kataloglarını tarayınız. Yayının türünü ve ödünç durumunu kontrol ettikten sonra; yayını sağlamak için kütüphanelerarası ödünç alma (ILL) formunu doldurunuz.

 • ILL işlemi tamamen istek yapılacak kütüphanenin ödünç verme politikasına göre yürütülür (aynı anda en fazla kaç kitabın ne kadar süreyle ödünç alınabileceği gibi).
 • Süreli yayınlar, danışma kaynakları, tezler, rezerv birimindeki kitaplar ve üzerinde ödünç verilmez ibaresi bulunan kitaplar için yapılan istekler değerlendirmeye alınmaz.
 • ILL yoluyla ödünç alınan kitaplar, ilgili kurum tarafından Bilgi Merkezi'mize gönderilir. Kullanıcılarımız gelen kitapları Bilgi Merkezi'mizin Referans Biriminden teslim alabilirler.
 • ILL kapsamında ödenen tüm kargo ücretleri istekte bulunan kullanıcıya aittir.
 • Ödünç istenen kitabın geliş süresi kitabı gönderen kuruma ve kargoda geçen zamana göre değişmektedir.
 • İstekte bulunan kullanıcımız, telif haklarını ihlal etmeden kitabı kullanmayı ve istenen süre içinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır.
 • ILL kapsamında getirtilen kitapların istekte bulunulan kütüphaneye zamanında teslim edilmesi son derece önemlidir. Geciktirilmesi halinde ilgili kütüphane konuyu bireysel değil kurumsal olarak değerlendirmekte ve daha sonraki kitap istekleri gönderilmemektedir.
 • Kullanım süresi biten kitaplar, teslim tarihinden en az iki gün önce Bilgi Merkezi'mize eksiksiz ve sağlam olarak teslim edilmelidir.
 • Kitabın zamanında iade edilmemesi veya kaybedilmesi durumunda, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları geçerlidir.

Bilgi Merkezi'mizden Diğer Üniversite ve Araştırma Kütüphaneleri Tarafından İstenen Makale ve Kitaplarla İlgili Ödünç Verme Süreci

 
 
 • Kütüphanelerarası ödünç verme (ILL) hizmetinden, üniversite ve araştırma kütüphaneleri yararlanabilmektedir.
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi Merkezi kitap ve makale isteklerini KİTS (ANKOS Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi ) üzerinden kabul etmektedir.
 • Üniversite ve araştırma kütüphaneleri 1 ay süreyle 25 kitap ödünç alabilmektedir.
 • Ödünç alınan kitapların süreleri başka isteyen yoksa 1 kez uzatılabilir. Uzatma işleminin onayı yetkili kütüphaneci tarafından yapılmalıdır.
 • Geç iade edilen kitaplardan günlük 0,50 YTL para cezası alınır. Üzerinde iadesi gecikmiş kitap bulunan kütüphaneden gelen istekler işleme konulmaz.
 • İstek yapılan kitaplar kargo ile gönderilir. Bilgi Merkezimize iade edilmesi gereken kitapların da kargo ile ulaştırılması gerekmektedir. Kargo ile ilgili tüm masraflar isteği yapan kütüphaneye aittir.
 • Bilgi Merkezi'nden isteyeceğiniz fotokopiler için, sayfasını 0,10 TL'den hesaplayarak toplam bedeli 1325456 numaralı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı posta çeki hesabına yatırılması ve ödendi bilgisinin faksla (0 246 237 08 62) bildirilmesi gerekmektedir.
 • Dergiler, referans kaynakları, nadir eserler, kısa süreli ödünç verme (rezerv) ve multimedya materyalleri ödünç verilmemektedir.

Bu konulara ilişkin her türlü soru ve istekler için referans@sdu.edu.tr adresine e-posta gönderilebilir.

Ödünç Verme

 
 

Bilgi Merkezimiz Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerine, akademik ve idari personeli ile üniversite dışından gelen kullanıcılara hizmet vermektedir. Üniversite dışından gelen kullanıcılara Bilgi Merkezi kaynakları ödünç verilmez. Ancak istedikleri materyalin gerekli bölümünün fotokopisini çektirebilirler.

Ödünç yayın alabilmek için öncelikle Bilgi Merkezi'ne üye olmak gerekir. Üniversitemiz öğrenci ve çalışanları Bilgi Merkezi'ne üye olabilir. Akademik, idari personel, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri SDÜ kimliklerini göstererek üye olabilirler.

Ödünç materyal almak isteyen kullanıcılar “Süleyman Demirel Üniversitesi Kimlik Kartları”nı göstermek zorundadırlar. Bilgi Merkezi'nden çıkarılan her materyalin ödünç alma işleminin yapılması zorunludur. Ödünç alınan bütün materyaller zamanında iade edilmeli veya iade süreleri uzatılmalıdır. Başka bir okuyucu tarafından istenilen materyallerin iade süreleri uzatılmaz.

Değişik kullanıcı gruplarının farklı ödünç alma hakları vardır.

Lisans öğrencileri 21 gün süre ile 5 Kitap

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri 21 gün süre ile 10 Kitap

İdari personel 21 gün süre ile 10 Kitap

Akademik personel 30 gün süre ile 20 KitapGazeteler, süreli yayınlar, tezler, nadir eserler, CD, DVD, referans kaynakları ödünç verilmezler. Gününde iade edilmeyen materyaller için günlük gecikme bedeli alınır. Gecikme miktarları her akademik yıl başında o yıl için yeniden belirlenir. Gecikme bedelini ödemeyenler ödeme işlemini yapıncaya kadar ödünç materyal alamazlar. Bir materyalin kaybolması halinde; kaybolan materyal piyasada var ise kullanıcı tarafından temin edilir. Eğer piyasada yok ise liste fiyatı ve işlem ücreti kaybeden kişi tarafından kütüphane'ye ödenir.

Veri Tabanlarına Kampüs Dışından Erişim

 
 

Bilgi Merkezimizin abone olduğu veri tabanlarına kampüs dışından erişebilirsiniz.

KAMPÜS DIŞI ERİŞİM

Rezerv Koleksiyonu

 
 

Rezerv koleksiyonu, öğretim üyeleri tarafından yazılan veya seçilen ders materyallerinden (ders kitapları, yardımcı ders kitapları) oluşur. Ayrıca üniversitemizde yapılmış olan tezler de rezerv koleksiyonunda hizmete sunulmuştur.

Rezerv hizmetlerinin amacı, öğretim üyelerince seçilen kaynakları sınırlı süreler için öğrencilere/kullanıcılara ödünç vererek eğitim programlarını desteklemektir.

Rezerv Politikası

Öğretim üyeleri tarafından doldurulmuş olan “Rezerv Koleksiyonu İstek Formu” değerlendirilir ve Bilgi Merkezi  yönetiminin onayı ile rezerv koleksiyonu oluşturulur.

Öğretim üyeleri  “Rezerv Koleksiyonu İstek Formu” nu doldurmadan önce rezerv koleksiyonunda bulunmasını istediği kaynağı Bilgi Merkezi Katalogu’ndan tarayıp kaynağın Bilgi Merkezi’nde olup olmadığını Bilgi Merkezi Kataloğu'ndan kontrol etmelidir.

Kaynak Bilgi Merkezi koleksiyonunda mevcut ise; Rezerv koleksiyonu istek formunu doldurulur ve kutuphane@sdu.edu.tr adresine gönderilir. Eğer istedikleri kaynak Bilgi Merkezi’nde mevcut değil ise “Kitap Sipariş Formu” ile kaynağın satın alınmasını isteyebilir.

Rezerv koleksiyonu işlemlerinin eğitim başlamadan tamamlanabilmesi için; isteklerin Güz/Bahar yarıyılları başlamadan bir ay önce Bilgi Merkezi’ne iletilmesi gerekmektedir. Geç gönderilen formlardan kaynaklanan hizmet aksamalarından Bilgi Merkezi sorumlu değildir.

Rezerv Materyallerinin Kullanımı

 • Rezerv koleksiyonundaki materyaller Bilgi Merkezi içinde kullanılmak koşuluyla 2 saatliğine ödünç verilir.
 • Kullanıcılar bir kerede en fazla 1 adet materyal ödünç alabilirler.
 • Ödünç verilen materyal için başka istek yoksa kullanıcılar ödünç alma süresini bir kez daha uzatabilir.
 • Saatlik olarak ödünç verilen materyallerin iadesinin geciktirilmesi durumunda saatlik gecikme cezası uygulanır.

Bu konulara ilişkin her türlü soru ve istekler için kutuphane@sdu.edu.tr adresine e-posta gönderilebilir.

Multimedya

 
 

Özel Koleksiyonlar

 
 
Bu birimde yazma ve nadir eserler, bağış koleksiyonlar ve sergi salonu bulunmaktadır.

24 Saat Çalışma Salonu

 
 
Bilgi Merkezi kapandıktan sonra hizmet verecek olan salonda kablosuz Internet erişimi ve çalışma alanları bulunmaktadır.

Tarama Terminalleri

 
 
Bilgi Merkezi kataloğuna erişim için 16 adet ayakta tarama terminali bulunmaktadır.  Bunun yanında kullanıcıların araştırma amaçlı kullanımı için 40 adet Internet bağlantısı olan bilgisayar bulunmaktadır.

Fotokopi

 
 
Bilgi Merkezi kullanıcıları kütüphane içerisinde ayrılmış olan bölümde ücret karşılığı fotokopi çektirebilmektedirler. Bu hizmet kütüphanenin açık olduğu saatlerde verilmektedir.
     

Süleyman Demirel Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 32260 Çünür Isparta / Türkiye
Tel:0 (246) 2113570 - 71 Fax: 0 (246) 2370862
kutuphane@sdu.edu.tr